Kompenzační bonus pro obce je celkem 13,4 miliardy korun

Aktuality, Covid19
0
Novela o kompenzačním bonusu nabyla účinnosti 7. srpna 2020. Podle této novely bude obcím vyplacený příspěvek ve výši 1 250 Kč na obyvatele. Tuto kompenzaci stát poskytl proto, že finanční pomoc podnikatelům šla částečně i z rozpočtů samospráv (odhaduje se celkem asi 5,5 mld korun).  „Vytváříme jim tím tedy i dodatečný polštář…

Novela – kompenzační bonus (DPP, DPČ, OSVČ, společníci s.r.o.)

Aktuality, Covid19
0
Novela se týká především osob, které se účastní nemocenského pojištění a zároveň pracují na dohodu (DPP, DPČ). Kompenzační bonus je 350 Kč/den (za období od 12. 3. 2020 do 8.6.2020). Osoby OSVČ nebo společníci s.r.o., kteří souběžně pracují na pojištěnou dohodu mohou žádat za stejné období 500 Kč/den. Podmínky: Práce…

Přímá podpora pro OSVČ (kompenzační bonus)

Přímá podpora představuje jednorázový příspěvek ve výši 25 000 Kč (500 Kč na den) při splnění následujících podmínek: OSVČ podle zákona upravujícího důchodové pojištěníČinnost hlavní nebo vedlejší (bez zaměstnání s účastí na důchodovém pojištění)Aktivní živnostenské oprávnění ke dni 12. 3. 2020OSVČ nemohla z části anebo úplně vykonávat svoji činnost Splnění je potřeba doložit…

Liberační daňový balíček

Covid19
0
Podat přiznání k dani z příjmů mohou všichni poplatníci ve lhůtě prodloužené o 3 měsíce, tj. do 1. 7. 2020. Pokuta za opožděné podání v době do 1. 7. 2020 se promíjí. Daňový subjekt může individuálně požádat o prominutí úroku z prodlení nebo o posečkání či splátkování daně. Musí prokázat důvody související s koronavirem. Plošné prominutí pokut…
Menu
en_GBEnglish (UK)